Andreas Strandskog fra Forbrukerrådet i samtale med Siv Nesfossen fra Ustekveikja Energi (t.v.) og Linn Marie Knarvik fra Haugaland Kraft Energi på Energi Norges temadag om strømpriser og omdømme. Foto: Energi Norge

Forbrukerrådet får mange klager på strømavtaler. Nå vil de stramme inn. Blant annet skal det settes en stopper for «lokketilbud».

Det var politisk rådgiver Andreas Strandskog i Forbrukerrådet som orienterte om dette på et møte i Energi Norges temadag tidligere denne uken. Tilstede var rundt 30 deltagere fra strømselskaper over hele landet, ifølge en pressemelding fra Energi Norge.

-I løpet av den senere tiden har antall klager relatert til temaene energisektoren, inkludert AMS, økt med 21 prosent. Av dette utgjør klager på strømpris en vesentlig del, bekrefter Andreas Strandskog overfor Energiteknikk.

Nå vurderer Forbrukerrådet å fjerne strømprisavtaler med varighet under seks måneder. I tillegg er målet å sortere avtalevariantene på færre kategorier, for eksempel «spotpris», «fastpris» og «andre avtaler». Videre vil det bli innført strengere oppfølging og kontroll av aktørene. Det er også slik at Forbrukerrådet vil godkjenne innholdet i strømprisavtalene før de publiseres.

Det kan dessuten bli aktuelt å innføre strengere retningslinjer som aktørene må akseptere før de får tilgang til portalen, samt sanksjon av selskaper som bryter retningslinjene.

Energi Norge stiller seg inntil videre avventende til forslagene fra Forbrukerrådet, men ser definitivt et behov for å videreutvikle og forbedre prisportalen. Kundene har krav på å få vite hva de kjøper, hva det koster og hvor lenge det varer. Samtidig må det være rom for utvikling av nye produkter og kampanjetilbud, er den umiddelbare tilbakemeldingen fra Energi Norge.