Etter fusjonen med BKK får kundene i Sunnfjord Energi om lag 4500 kroner årlig i lavere nettleie. Foto: Oskar Andersen

Etter fusjonen med BKK får kundene i Sunnfjord Energi årlig 70 millioner kroner lavere i nettleie.

I slutten av juni takket Sunnfjord Energi ja til fusjon med BKK. Allerede med virkning fra 1. september gir dette positivt utslag på strømregningen til kundene. På årsbasis vil en husstand med standard forbruk spare om lag 4500 kroner i nettleie, ifølge en pressemelding fra Sunnfjord Energi.

Fusjonen slår ikke bare positivt ut på strømregningen. Det ligger også til rette for etablering av minst 25 nye arbeidsplasser. På sikt kan det bli nærmere 40. I Sunnfjord Energi er rundt 120 ansatte omfattet av fusjonen.

Selskapet har 15 800 nettkunder og samlet kraftproduksjon var i 2018 på 528 GWh.