Helgeland Kraft er nominert til en internasjonal pris for utbygging og håndtering av fornybar vannkraft, her illustrert med Øvre Forsland småkraftverk. Illustrasjon: Helgeland Kraft

I første halvår oppnådde Helgeland Kraft et foreløpig resultat etter skatt på 135 millioner kroner. Dette er betydelig bedre enn tilsvarende periode i fjor.

Resultatet er preget av høyere vannkraftproduksjon tidlig på året og gode kraftpriser. På årsbasis er det ventet en noe svakere resultatutvikling sammenlignet med 2017, ifølge en pressemelding fra Helgeland Kraft.

I strømnettet har det vært noen flere avbrudd sammenlignet med samme periode i 2018. Resultatet fra nettvirksomheten er likevel på samme nivå som fjoråret. Innen strømsalg er det oppnådd et bedre resultat enn første halvår i fjor.

Av pressemeldingen fremgår det at Helgeland Kraft er prisnominert av den internasjonale bransjeorganisasjonen Charge Awards-Energy Branding for utbygging og håndtering av fornybar vannkraft, spesielt i tilknytning til det relativt nybygde småkraftverket i Øvre Forsland.