Strømnettet i Østfold oppgraderes, blant annet med en ny linje mellom Hasle og Råde. Foto: Hafslund

Økning i strømforbruket gjør at Hafslund oppgraderer strømnettet i og rundt de største byene i Østfold.

Det er befolkningsvekt og økt næringsvirksomhet som utløser denne oppgraderingen. For å sikre stabil strømforsyning bygges det blant annet nye og forsterkede kraftlinjer gjennom kommunene Sarpsborg, Råde og Rygge. Arbeidet ferdigstilles i 2021, ifølge en pressemelding fra Hafslund.

-Den 23 kilometer lange kraftlinjen fra Hasle til Råde vil linjenettet som forsyner Sarpsborg sammen med nettet som forsyner Vestby/Moss. Kraftlinjen vil utgjøre øst-vest-forbindelsen i en fremtidig 132 kilovolt kraftsystemring i Østfold, trasè gjennom kommunene Sarpsborg og Råde. På strekningen Råde-Huseby vil nåværende kraftlinjen fra Fjærå til Fredrikstad bli revet og fremført på samme master som ledningen Hasle-Råde, sier prosjektleder Håvard Bårli i Hafslund Nett.

Den nåværende kraftlinjen mellom Halmstad og Råde transformatorstasjoner vil bli revet og erstattet med en ny dobbeltkurs kraftlinje. Halmstad transformatorstasjon utvides med ny 132/50 kV transformator. Råde Transformatorstasjon rives, og det bygges ny stasjon med 132 kV transformator på samme sted.