Investeringen i kraftforsyning flater ut. I 2020 er det ventet en nedgang på 13 prosent innen distribusjonsleddet. Illustrasjonsfoto: Statnett

Investeringene i kraftforsyning flater ut

Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en kraftig vekst i 2019. Investeringsnivået i kraftforsyning flater ut.
Torsdag, 22 august, 2019 - 11:42

Virksomhetens nyeste anslag for samlede investeringer i kraftforsyning for 2019 er nå anslått til om lag 40 milliarder kroner, målt i løpende verdi. Historisk sett utgjør dette fremdeles et høyt investeringsnivå, selv om det tilsvarer en liten nedgang på 4,3 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2018, ifølge en pressemelding fra SSB.

2019-anslagene som ble rapportert i mai viste en ventet oppgang på 4,1 prosent. Den negative endringsraten som indikeres nå, kommer delvis som følge av at anslaget for 2019 er nedjustert sammenlignet med forrige måling. Samtidig ble anslaget for 2018 gitt i tilsvarende målinger i fjor betydelig oppjustert

Fallet fra 2018 til 2019 som indikeres i denne målingen skyldes en tydelig nedgang på 13 prosent innenfor distribusjonsleddet. Dette kan delvis knyttes til at installering av nye smarte strømmålere (AMS) ble ferdigstilt i 2018. Den samlede nedgangen blir derimot dempet av vekst i produksjonsleddet som kan knyttes til utbygging av nye vindparker.

De nyeste anslagene for kraftforsyning i 2020 antyder nå en klar nedgang i investeringene på 13 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2018, gitt i august i fjor. Fallet skyldes en tydelig nedgang både innenfor distribusjons- og produksjonsleddet. Nedgangen i sistnevnte har sammenheng med at flere vindparker ferdigstilles i år. Dette bildet kan imidlertid endre seg om det besluttes å sette i gang nye store vindparkprosjekter.

I investeringsundersøkelsen gjennomført i august anslås samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2019 til om lag 257 milliarder kroner, målt i løpende verdi. Dette tilsvarer en kraftig vekst på hele 15 prosent sammenlignet med 2018-anslaget gitt på samme tid i fjor. Oppgangen drives særlig av en tydelig økning i investeringene innenfor olje- og gassvirksomhet, men industrien melder også om en sterk investeringsvekst.

Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer i 2020 antyder en svak vekst på 1,8 prosent sammenlignet med 2019-anslag, gitt på samme tid i fjor. Økningen i 2020 kan hovedsakelig tilskrives en vekst innenfor olje- og gass, mens betydelig investeringsnedgang innenfor kraftforsyning trekker i motsatt retning. 

På forsiden nå

Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Vil ha drivstoffstasjoner i Nordsjøen basert på havvindparker.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.
Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.
Flytende havvind kan skape verdier på opptil 117 milliarder kroner og gi 128.400 årsverk i Norge over en 30-års periode, ifølge ny analyse.
Hilde Gillebo (45) hentes fra Institutt for energiteknikk (IFE).
Equinor skulle ikke ha antydet at gass har lave CO2-utslipp, ifølge britisk regulator.
Mens Equinor snakket varmt om gass, tror Statnett-sjef Auke Lont mer på batterier og hydrogen.
NVE tar hensyn til private Equinor-interesser, og trosser advarsler om svekket forsyningssikkerhet fra Statnett og Gjøa-operatøren.
– Påstanden om at vindkraften som bygges i Norge er en trussel for naturmangfoldet, er direkte misvisende, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi, som vurderer å gå inn i svensk vindkraft.
DigiPlex investerer 600 millioner kroner i to nye datasentre på Fetsund og Hobøl.
Varanger Kraft har solgt 49 prosent av aksjene i Varanger KraftVind AS og slik sikret finansiering for andre trinn av Raggovidda Vindpark.
I løpet av det siste året er det produsert 20,1 TWh vindkraft i Sverige. Det er ny rekord.
Etter sabotasje på forankringslinene i 2017 forsøker Waves4Power seg igjen med testing av sitt bølgekraftverk på Runde i Møre og Romsdal.
I sin høringsuttalelse til nasjonal ramme etterlyser forbundet også en analyse av det fremtidige kraftbehovet.
Jacobsen Elektro har engasjert Kvale Advokatfirma til å bistå med en restrukturering av selskapet og forhandle med kreditorene om en akkordløsning.
Smarte, automatiske ladesystemer vil gjerne lade elbilene om natta, når spotprisene er lavest. Men om alle gjør det, kan det overbelaste nettene like ille som om ettermiddagen.
Entreprenørselskapet BKK Enotek fusjonerer med MultiVolt, samtidig som det loves flere arbeidsplasser i Sogn og Fjordane.
Rederiet Utkilens nye kjemikalieskip «Mostraum» er det første tankskipet tilrettelagt for landstrøm.
Ber NVE forsterke Statnetts insentiver til å drive mer effektivt.
Nettselskapene vil ta eierskap til egne data og stille krav til lagringsformat fra leverandører, ifølge studie fra SINTEF Energi.
Andelen elektrisitet i energimiksen vil dobles til 40 prosent i 2050, anslår DNV GL i en ny rapport.
Hafslund Nett fikk tirsdag sammen med SINTEF Energi, Skagerak Nett, Eidsiva, Lyse og Istad Smartgridsenterets innovasjonspris for prosjektet «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett (FASaD)».
Statnett foreslår å dele Norges nordligste budområde, NO4, i to.