Dersom politikerne vil ligger Kristiansand godt an til å bli landets første fullelektriske kommune, ifølge Agder Energi. Foto: Agder Energi

Dersom politikerne vil ligger Kristiansand godt an til å bli landets første fullelektriske kommune, mener Agder Energi.

Det forutsetter at politikerne i kommunen setter tydelige mål for det videre arbeidet, fremgår det av en pressemelding fra Agder Energi.

Kommunen kan halvere sitt klimautslipp og bli bortimot fullelektrisk dersom man setter inn tiltak som gjør transportsektoren fossilfri. Det viser en ny kartlegging utført av Thema Consulting Group.

– Denne kartleggingen viser hvilket unikt utgangspunkt vi har for å nå målet om en fullelektrisk region innen 2030. Norge skal bli et nullutslippssamfunn innen 2050, og for å oppnå dette, er elektrifiseringen avgjørende, sier Unni Farestveit, konserndirektør Samfunnskontakt i Agder Energi. 

I dag utgjør transportsektoren 46 prosent av Kristiansand kommunens resterende klimagassutslipp. Sjøtransport står for 18 prosent, veitrafikk står for 15 prosent og annen mobil forbrenning står for 13 prosent. Disse områdene har størst potensial for ytterligere elektrifisering.
 

Rapporten fra Thema Consulting Group kan lastes ned her her