Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS mener at kommuner og fylkeskommuner må kunne si ja eller nei til vindkraftprosjekter.

Lovverket må endres slik at kommuner og fylkeskommuner får en sentral rolle i saksbehandlingen i vindkraftsaker.

Det er styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, som fremsetter dette kravet i en pressemelding fra organisasjonen.

Styrelederen begrunner kravet med at regionale planer i liten grad gir føringer for behandling av vindkraftsaker, inkludert NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.

-Avveininger som gjelder om og eventuelt hvor vindkraftutbygginger skal gjennomføres, innebærer alltid skjønn. Slike vurderinger må være gjenstand for politisk behandling – ikke minst lokalt, sier Gunn Marit Helgesen.

Den senere tiden har det vært økende misnøye med manglende regional og kommunal medvirkning i vindkraftsaker. KS mener at systemet for vindkraftkonsesjoner må underlegges en grunnleggende vurdering.

-Lovverket må endres slik at kommuner og fylkeskommuner får en sentral rolle i saksbehandlingen. Kommunene må kunne si ja eller nei til aktuelle prosjekter, sier Gunn Marit Helgesen.