Illustrasjonsfoto: Lyse

Lyse-konsernet passerte halvårsskiftet med et resultat etter skatt på 541 millioner kroner. Tilsvarende for 2018 var 474 millioner kroner.

Driftsresultatet ble på 1 238 millioner kroner, en reduksjon på 77 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, ifølge en pressemelding fra Lyse.

– Resultatet reflekterer god underliggende drift i kjernevirksomhetene energi, telekom og elnett, og er i tråd med våre forventninger, sier konsernsjef Eimund Nygaard.   

Lite vann i magasinene, kombinert med fallende markedspriser, har gitt lav vannkraftproduksjon i forretningsområdet energi. Forretningsområde telekom fortsetter med god kundevekst i hele landet. Nettvirksomheten leverer godt på drift og har få driftsforstyrrelser.

Driftsinntektene i Lyse var i første halvår på 4 760 millioner kroner, en reduksjon på 268 millioner kroner i forhold til samme periode i 2018. Konsernet har i årets seks første måneder investert 1 063 millioner kroner, som fordeler seg med 168 millioner kroner på energi, 269 millioner kroner i strømnettet og 606 millioner kroner i telekom, fremgår det av halvårsmeldingen.