Ved overgang til elektrisk transport og oppvarming, kan en norsk husholdning spare rundt 8000 kroner årlig, inkludert avgifter, fremgår det av nye beregninger fra Energi Norge. Foto: Shutterstock

Ikke bare vil overgangen fra fossil energi til elektrisitet bidra til utslippskutt og nye arbeidsplasser. Det vil også gi betydelige besparelser for landets husholdninger, ifølge beregninger fra Energi Norge.

I gjennomsnitt bruker norske husholdninger 25 000 kroner på strøm, oppvarming og drivstoff årlig. Sparepotesialet per år per husholdning er i rapporten beregnet til 8000 kroner, inkludert avgifter. På landsbasis innebærer dette en årlig sparegevinst på mer enn 19 milliarder kroner, ifølge en pressemelding fra Energi Norge.

Tallene fremgår av en rapport som Energi Norge presenterte under Arendalsuka. I den slås det blant annet fast at elektrifisering av transport, industri og andre sektorer er den viktigste løsningen for at Norge skal kunne kutte klimagassutslipp og bidra til FNs 1,5-graders mål. DNVGL har beregnet at elektrifisering i kombinasjon med fornybar hydrogen, biodrivstoff og fjernvarme kan levere 45 prosent kutt i norske klimagassutslipp allerede så tidlig som i 2030.

-Skal vi få til en omstilling av samfunnet, må vi ha hele befolkningen med oss. Da er det selvfølgelig også positivt at elektrifisering vil bidra til lavere energikostnader og skape nye arbeidsplasser, i tillegg til renere luftkvalitet og andre miljøfordeler, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

Norges forsprang innen elektrifisering åpner også for etablering av ny eksportrettet industri. Oppdaterte beregninger fra Menon Economics viser at Norge kasn øke sin verdiskapning med 35 – 40 milliarder kroner i 2040.