I perioden 2019-2021 skal Foreningen Begnavassdraget oppgradere dam Flyvant på Golsfjellet til nye forskriftskrav. Foto: Erik Juliussen

Gjennom mer enn 60 år har Dam Flyvatn gjort nytte for seg Golsfjellet. Nå skal den oppgraderes i henhold til nye forskriftskrav.

Ombyggingen og oppgraderingen skal gjennomføres i perioden 2019 – 2021. Den en kilometer lange dammen skal heves en meter og forsterkes med stein på luftside og topp, ifølge en pressemelding fra Skagerak Energi.

Det er Foreningen Begnavassdraget som eier Dam Flyvatn i Vestre Slidre kommune. Dammen er ett av magasinene til Skagerak Energi-eide Åbjøra kraftverk i Sør-Aurdal kommune. 

I to perioder blir veien over dammen stengt. Når den gjenåpnes høsten 2021 vil den nye veibanen være seks meter bred. En midlertidig gang og sykkelsti vil bli anlagt nedenfor dammen i anleggsperioden. Av hensyn til sikkerheten kan det i perioder med flom eller høy vannføring være nødvendig å stenge stien.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 69 millioner kroner.