Resultatutviklingen i Glitre Energi-konsernet sviktet i første halvår med syv millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2018, her illustrert med installasjon av generator i Embretsfoss 4 kraftverk. Foto: Glitre Energi

Glitre Energi oppnådde i første halvår et resultat etter skatt på 48,9 millioner kroner, mot 56,2 millioner kroner samme periode i 2018.

Med en svikt i resultatet etter skatt på over syv millioner kroner pekte pilen ned for Glitre Energi for Glitre Energi i første halvår. Omsetningen ved utgangen av årets seks første måneder nådde 1 029 293 millioner kroner (2018: 1 006 711 millioner kroner) og et driftsresultat på 387 055 millioner kroner (2018: 379 435 millioner kroner), ifølge en pressemelding fra Glitre Energi.

Glitre Energi har det siste året investert 210,5 millioner kroner, og det er forventet at de årlige investeringene i perioden 2019-2021 i snitt vil beløpe seg til 300 millioner kroner.

Kraftproduksjonen nådde i andre kvartal 658 GWh, som er tilnærmet uendret mål mot samme kvartal i 2018. Kraftnettvirksomheten forventes å gi konsernet en stabil og god avkastning fremover.

I halvårsmeldingen uttrykker styret at det forventes konsolideringer i energibransjen, og mener samtidig at det er et betydelig verdiutviklingspotensial i å restrukturere eierskap, spesielt blant landets strømnettselskap.