Konsernsjef Ole Sunnset i Ringerikskraft. Foto: Tore Halvorsen

Ringerikskraft-konsernet gikk ut av første halvår med et resultat før skatt på 37 millioner kroner, mot tilsvarende 67 millioner kroner i samme periode i 2018.

Resultatet er preget av nye satsinger, organisasjonsendringer og vekst i flere markedsområder. Driftsinntektene nådde 515 millioner kroner (2018: 597 millioner kroner) og det ble i årets seks første måneder gjennomført investeringer for 49 millioner kroner (2018: 46 millioner kroner), ifølge en pressemelding Fra Ringerikskraft-konsernet.

Et stabilt godt resultat gjennom flere år har gitt konsernet muligheter til å satse på helt nye og fremtidsrettede produkter og tjenester. Dette preger også halvårsresultatet for 2019. I dette inngår blant annet vekst i entreprenørmarkedet, strømforsyning av byggeplasser, elbillading og veiteknikk.

-Både konsernet og styret er fornøyd med resultatet før skatt på 37 millioner kroner (16 millioner kroner etter skatt), samtidig som vi investerer 49 millioner kroner, inkludert kundefinansierte anlegg på 13 millioner kroner, innen våre virksomhetsområder, sier konsernsjef Ole Sunnset i Ringerikskraft.