Atomreaktorene på Kjeller og i Halden (bildet) legges ned, og regjeringen varsler stortingsmelding om den krevende opprydningen. Foto: Ife

Opprydningen etter nedstenging av atomreaktorene på Kjeller og i Halden er beregnet til å koste mer enn 15 milliarder kroner. Nå varsler regjeringen en stortingsmelding om utfordringen.

I en pressemelding varsler næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at denne saken krever tverrpolitiske og langsiktige løsninger, og at regjeringen derfor har påbegynt arbeidet med en stortingsmelding om denne krevende oppgaven. Meldingen skal etter planen legges fram for Stortinget i 2020.

IFE (Institutt for energiteknikk) har bestemte seg for å stenge rektorene på Kjeller og i Halden i 2018 og 2019. Etter dette starter en oppryddingsjobb som vil pågå over flere tiår. Staten var med på oppstarting av de norske atomreaktorene på 1940-tallet.

-Jeg er opptatt at vi tar tak i disse utfordringene, og derfor er det bevilget ca. 900 millioner kroner til oppryddingsarbeidet, vi har satt i gang en rekke tiltak og utredninger og tar nå en aktiv rolle for å rydde opp, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

De siste fire årene har regjeringen brukt 772 millioner kroner på atomreaktorene og det norske atomavfallet. I revidert nasjonalbudsjett 2019 foreslo regjeringen å bruke ytterligere 162 millioner kroner.

I 2017 ble det besluttet at en ny statlig etat, som skal ha ansvar for opprydningen legges til Halden og har fått navnet Norsk Nukleær dekommisjonering (NND)