-Med Tysvær Vindpark i produksjon vil vi kunne tilby regional industri langsiktige avtaler av ren energi til lave priser, sier Tomas Tuominen, daglig leder i Tysvær Vindpark AS. Foto: GIG

Skal bygge vindpark i Tysvær

Nå skal det bygges vindpark i Tysvær kommune i Rogaland. Med 11 vindmøller får anlegget en kapasitet på 47 MW.
Mandag, 26 august, 2019 - 11:42

Det er Macquarie Green Investment Group (GIG), i regi av lokale Tysvær Vindpark AS, som er klar til å sette i gang utbyggingen. Planen er at parken skal komme i produksjon ved utgangen av desember 2021, ifølge en pressemelding fra GIG.

For å kunne ta i bruk nye og effektive vindmøller, men fortsatt innenfor gitte tillatelser, har GIG søkt NVE om en mindre endring av konsesjon- og reguleringsplanen. Vindmøllene skal leveres av Siemens Gamsa, men en høydebegrensning på 150 meter. Nordisk Vindkraft vil være byggeleder for prosjektet med selskapet RISA som anleggsentreprenør.

-Vi er glade for å sette i gang med byggingen av Tysvær vindpark, som blant annet innebærer at vi kan tilby regional industri langsiktige avtaler av ren fornybar kraft til lave priser, sier Tomas Tuominen, daglig leder i Tysvær Vindpark.

GIG, som har sitt hovedkontor i Skottland, har de siste årene styrket sin virksomhet i Norden med tre vindmølleprosjekter i Sverige. Med to av disse parkene, Oringen og Markbygden, er det inngått langsiktig kraftsalgsavtale med Norsk Hydro.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.