-Med Tysvær Vindpark i produksjon vil vi kunne tilby regional industri langsiktige avtaler av ren energi til lave priser, sier Tomas Tuominen, daglig leder i Tysvær Vindpark AS. Foto: GIG

Skal bygge vindpark i Tysvær

Nå skal det bygges vindpark i Tysvær kommune i Rogaland. Med 11 vindmøller får anlegget en kapasitet på 47 MW.
Mandag, 26 august, 2019 - 11:42

Det er Macquarie Green Investment Group (GIG), i regi av lokale Tysvær Vindpark AS, som er klar til å sette i gang utbyggingen. Planen er at parken skal komme i produksjon ved utgangen av desember 2021, ifølge en pressemelding fra GIG.

For å kunne ta i bruk nye og effektive vindmøller, men fortsatt innenfor gitte tillatelser, har GIG søkt NVE om en mindre endring av konsesjon- og reguleringsplanen. Vindmøllene skal leveres av Siemens Gamsa, men en høydebegrensning på 150 meter. Nordisk Vindkraft vil være byggeleder for prosjektet med selskapet RISA som anleggsentreprenør.

-Vi er glade for å sette i gang med byggingen av Tysvær vindpark, som blant annet innebærer at vi kan tilby regional industri langsiktige avtaler av ren fornybar kraft til lave priser, sier Tomas Tuominen, daglig leder i Tysvær Vindpark.

GIG, som har sitt hovedkontor i Skottland, har de siste årene styrket sin virksomhet i Norden med tre vindmølleprosjekter i Sverige. Med to av disse parkene, Oringen og Markbygden, er det inngått langsiktig kraftsalgsavtale med Norsk Hydro.

På forsiden nå

Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.