-Med Tysvær Vindpark i produksjon vil vi kunne tilby regional industri langsiktige avtaler av ren energi til lave priser, sier Tomas Tuominen, daglig leder i Tysvær Vindpark AS. Foto: GIG

Nå skal det bygges vindpark i Tysvær kommune i Rogaland. Med 11 vindmøller får anlegget en kapasitet på 47 MW.

Det er Macquarie Green Investment Group (GIG), i regi av lokale Tysvær Vindpark AS, som er klar til å sette i gang utbyggingen. Planen er at parken skal komme i produksjon ved utgangen av desember 2021, ifølge en pressemelding fra GIG.

For å kunne ta i bruk nye og effektive vindmøller, men fortsatt innenfor gitte tillatelser, har GIG søkt NVE om en mindre endring av konsesjon- og reguleringsplanen. Vindmøllene skal leveres av Siemens Gamsa, men en høydebegrensning på 150 meter. Nordisk Vindkraft vil være byggeleder for prosjektet med selskapet RISA som anleggsentreprenør.

-Vi er glade for å sette i gang med byggingen av Tysvær vindpark, som blant annet innebærer at vi kan tilby regional industri langsiktige avtaler av ren fornybar kraft til lave priser, sier Tomas Tuominen, daglig leder i Tysvær Vindpark.

GIG, som har sitt hovedkontor i Skottland, har de siste årene styrket sin virksomhet i Norden med tre vindmølleprosjekter i Sverige. Med to av disse parkene, Oringen og Markbygden, er det inngått langsiktig kraftsalgsavtale med Norsk Hydro.