Med en nyutviklet spesifikasjon har NEK lagt forholdene til rette for inngåelse av avtaler mellom netteiers fordelingsanlegg og tilknyttede høyspenningsanlegg. Foto: Leif Aanensen/NEK

Det har lenge vært en utfordring å utforme avtaler mellom parter i grensesnittet mellom netteieres fordelingsanlegg og tilknyttede høyspenningsanlegg. Nå har Norsk Elektroteknisk Komite utviklet en spesifikasjon som løser opp i floken.

Spesifikasjonen er knyttet til NEK 399, som er den ledende normen for grensesnittet mellom netteier og eier av elanlegg og ekomnett. Med dette er forholdene godt tilrettelagt for inngå avtaler mellom partene, ifølge en pressemelding fra NEK.

Spesielt imøtekommer spesifikasjonen behovet i transportnæringen, som står foran en storstilt elektrifisering. Blant annet har det fremstått behov for å standardisere landstrømsforsyning til skip, ferger og hurtigladestasjoner i veinettet.

-Utviklingen innenfor transportsektoren skjer så raskt at vi ikke så noen annen mulighet enn å utvikle en metode som kunne komme til snarlig anvendelse. Arbeideidsprosessen fram til denne spesifikasjonen er enklere og gir svar på kravene langt raskere enn en norsk elektroteknisk norm. I prosessen med å få dette til er både NVE og DSB involvert for å sikre at kravene tilfredsstiller regelverket på området, sier fagsjef Espen Masvik i NEK.