Med oppkjøpet av Airvolution Clean Energy styrker Statkraft sin posisjon i vindkraftsegmentet i Storbritannia. For: Statkraft

Statkraft har kjøpt den britiske vindkraftutvikleren Airvolution Clean Energy Ltd.

Oppkjøpet er i tråd med ambisjoner om å realisere 600 MW vind- og solkraft i Storbritannia, ifølge en pressemelding fra Statkraft.

Airvolution har siden oktober 2017 vært heltidsengasjert av Statkraft med å identifisere og løfte fram prosjektmuligheter i Skottland. Oppkjøpet styrker posisjonen til Statkraft i Storbritannia ytterligere, etter oppkjøpet av Element Power ved utgangen av 2018.

Statkraft beholden Airvolutions kontor i Glasgow, som vil doble sin størrelse når en rekke nyansatte tiltrer i september.

-At teamet nå blir en del av Statkraft er et naturlig neste skritt i dette samarbeidet. Vi står sterkere til å nå våre ambisiøse mål i Storbritannia, sier David Flood, daglig leder for Statkraft UK.