-Kompetanse om informasjonssikkerhet er viktig for kraftbransjen. Derfor støtter vi en professorstilling innen dette området ved NTNU, sier Beate Sander Krogstad, konserndirektør for IT i Statnett. Foto: Statnett

Statnett og NTNU inngår samarbeid om datasikkerhet

Statnett har inngått en femårig samarbeidsavtale med NTNU om støtte til et professorat innen datasikkerhet.
Onsdag, 28 august, 2019 - 11:20

I tillegg til økonomisk støtte til professoratet inngår også forventninger om utvikling av forskningsprosjekter som veiledning til master- og doktorgradsstudenter, ifølge en pressemelding fra Statnett.

-Det er stort behov for utvikling av kompetanse innen informasjonssikkerhet i kraftbransjen. Derfor støtter vi et professorat som er med på å utvikle og formidle kunnskap på dette viktige området, sier Beate Sander Krogstad, konserndirektør for IT i Statnett.

Økt bruk av digitale løsninger er viktig i kampen mot klimaendringene. Med økt elektrifisering, mer uregulerbar kraftproduksjon og samkjøring over landegrenser, blir driften av strømforsyningen stadig mer kompleks. Ikke minst er dette viktig når det gjelder stabiliteten i forsyningen, fremhever Statnett i sin pressemelding.

-Med et land i omstilling spiller teknologi en stadig viktigere rolle, også i kraftbransjen. Et tett samarbeid mellom fagmiljøer og næringsliv, samt et høyt utdanningsnivå innen informasjonssikkerhet (cyber security) er avgjørende for å møte utfordringene som venter. Ikke minst av den grunn er avtalen for å styrke samarbeidet mellom IE-fakultetet ved NTNU og Statnett viktig, sier Ingrid Schjølberg, dekan på fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU.

På forsiden nå

Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.