-Kompetanse om informasjonssikkerhet er viktig for kraftbransjen. Derfor støtter vi en professorstilling innen dette området ved NTNU, sier Beate Sander Krogstad, konserndirektør for IT i Statnett. Foto: Statnett

Statnett og NTNU inngår samarbeid om datasikkerhet

Statnett har inngått en femårig samarbeidsavtale med NTNU om støtte til et professorat innen datasikkerhet.
Onsdag, 28 august, 2019 - 11:20

I tillegg til økonomisk støtte til professoratet inngår også forventninger om utvikling av forskningsprosjekter som veiledning til master- og doktorgradsstudenter, ifølge en pressemelding fra Statnett.

-Det er stort behov for utvikling av kompetanse innen informasjonssikkerhet i kraftbransjen. Derfor støtter vi et professorat som er med på å utvikle og formidle kunnskap på dette viktige området, sier Beate Sander Krogstad, konserndirektør for IT i Statnett.

Økt bruk av digitale løsninger er viktig i kampen mot klimaendringene. Med økt elektrifisering, mer uregulerbar kraftproduksjon og samkjøring over landegrenser, blir driften av strømforsyningen stadig mer kompleks. Ikke minst er dette viktig når det gjelder stabiliteten i forsyningen, fremhever Statnett i sin pressemelding.

-Med et land i omstilling spiller teknologi en stadig viktigere rolle, også i kraftbransjen. Et tett samarbeid mellom fagmiljøer og næringsliv, samt et høyt utdanningsnivå innen informasjonssikkerhet (cyber security) er avgjørende for å møte utfordringene som venter. Ikke minst av den grunn er avtalen for å styrke samarbeidet mellom IE-fakultetet ved NTNU og Statnett viktig, sier Ingrid Schjølberg, dekan på fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.