-Kompetanse om informasjonssikkerhet er viktig for kraftbransjen. Derfor støtter vi en professorstilling innen dette området ved NTNU, sier Beate Sander Krogstad, konserndirektør for IT i Statnett. Foto: Statnett

Statnett har inngått en femårig samarbeidsavtale med NTNU om støtte til et professorat innen datasikkerhet.

I tillegg til økonomisk støtte til professoratet inngår også forventninger om utvikling av forskningsprosjekter som veiledning til master- og doktorgradsstudenter, ifølge en pressemelding fra Statnett.

-Det er stort behov for utvikling av kompetanse innen informasjonssikkerhet i kraftbransjen. Derfor støtter vi et professorat som er med på å utvikle og formidle kunnskap på dette viktige området, sier Beate Sander Krogstad, konserndirektør for IT i Statnett.

Økt bruk av digitale løsninger er viktig i kampen mot klimaendringene. Med økt elektrifisering, mer uregulerbar kraftproduksjon og samkjøring over landegrenser, blir driften av strømforsyningen stadig mer kompleks. Ikke minst er dette viktig når det gjelder stabiliteten i forsyningen, fremhever Statnett i sin pressemelding.

-Med et land i omstilling spiller teknologi en stadig viktigere rolle, også i kraftbransjen. Et tett samarbeid mellom fagmiljøer og næringsliv, samt et høyt utdanningsnivå innen informasjonssikkerhet (cyber security) er avgjørende for å møte utfordringene som venter. Ikke minst av den grunn er avtalen for å styrke samarbeidet mellom IE-fakultetet ved NTNU og Statnett viktig, sier Ingrid Schjølberg, dekan på fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU.