Sogn og Fjordane Energi (SFE), her illustrert med hovedkontoret i Sandane, gikk ut av første halvår 2019 med et meget sterkt økonomisk resultat. Foto: SFE

Resultatet på 275 millioner kroner i første halvår 2019 er et av de beste noen gang i Sogn og Fjordane Energi (SFE).

Resultatet er 183 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i 2018. Resultatveksten er i hovedsak knyttet til positiv verdiendring på kraftkontrakter, men samtidig er den underliggende driften god og bedre sammenlignet med de første seks månedene i fjor, ifølge en pressemelding fra SFE.

SFE oppnådde i første halvår 928 millioner kroner i driftsinntekter (2018: 726 millioner kroner). Det er gjennomført investeringer for 315 millioner kroner (2018: 160 millioner kroner). Av dette er 173 millioner kroner investert i Østerbø og Jølstra kraftverk og 118 millioner kroner i strømnettet.

Den årlige middelproduksjonen av vannkraft i SFE er beregnet til 1941 GWh. Det er ventet at den blir noe mindre for 2019 sett under ett.

Det økonomiske resultatet for 20 19, som i 2018 var på 285 millioner kroner, er for 2019 sett under ett ventet å bli noe bedre.