Illustrasjonsfoto: Sunnfjord Energi

Sunnfjord Energi gikk ut av første halvår 2019 med et resultat etter skatt på 72 millioner kroner. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2018 er dette en tilbakegang på seks millioner kroner.

Driftsinntektene i første halvår nådde 284 millioner kroner (2018: 266 millioner kroner). Driftsresultatet ble på 68 millioner kroner (2018: 72 millioner kroner). I årets seks første måneder var produksjonen av kraft på 196 GWh, mot en normalproduksjon for perioden på 180 GWh, ifølge halvårsmeldingen fra Sunnfjord Energi-konsernet.

Kraftprisene var høye i første halvdel av 2019 og høyere enn for samme periode i 2018. Lavere driftsresultat for produksjonen var preget av reversering av tidligere nedskriving av varige driftsmidler første halvår 2018. Driftsresultatet for nett viser økning, hovedsakelig som følge av lavere driftskostnader.

Konsernet har i første halvår gjennomført investeringer for 138 millioner kroner. Kostnader i forbindelse med utbygging av Jølstra kraftverk inngår i dette.

Sunnfjord Energi er fra september, etter registrert fusjon mellom Sunnfjord Energi Holding og BKK, 100 prosent eid av BKK.