Dette bildet viser Tussa kraftverk i Ørsta kommune, som nylig er oppgradert og modernisert. Foto: Tussa

Tussa skal bygge nytt kraftverk i Osdalen i Volda kommune. Normal årsproduksjon er beregnet til om lag 16 GWh.

Tussa har de siste fire årene satt i drift tre nye vannkraftverk i Vanylven. Det er også gjennomført omfattende oppgraderinger av kraftverkene Tussa og Åmela, ifølge en pressemelding fra Tussa.

I tillegg til bygging av nye Osdalen kraftverk er det planlagt modernisering og oppgradering av Ulsteindalen kraftverk, Vartdal kraftverk og Bjørdal kraftverk. Tussa har per i dag 22 vannkraftverk i drift i den sørlige delen av Sunnmøre.

Osdalen kraftverk skal utnytte en fallhøyde på 177 meter. Inntaket blir bygget nedstrøms i Osdalssætrevatnet. Til kraftstasjonen blir det lagt en knapt to kilometer lang nedgravet rørledning. For å få kraften ut på nettet blir det bygget en 6,5 kilometer lang strømkabel fra Kalvatn til Osdalen. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til rundt 65 millioner kroner.