Gudbrandsdal Energi-konsernet gikk ut av første halvår med driftsinntekter på 123,3 millioner kroner og et driftsresultat på 30,5 millioner kroner. Foto: Tore Halvorsen

30 millioner kroner i pluss på drift

Gudbrandsdal Energi-konsernet gikk ut av første halvår med et driftsresultat på 30,5 millioner kroner og driftsinntekter på 123,3 millioner kroner.
Mandag, 9 september, 2019 - 20:19

Konsernets tre kraftverk i Ringebu kommune og Øyer kommune har en årlig middelårsproduksjon på 90 GWh. I første halvår var produksjonen høyere enn gjennomsnitt for årene 2009 – 2018, ifølge en pressemelding fra konsernet.

Konsesjonsområdet for nettselskapet, som er spredd på kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer og Sjoa-området i Sel, passerte i første halvår 20 600 kunder.

Gudbrandsdal Fornybar, som blant annet omfatter vindkraftparken Austri Raskiftet, gikk ut av første halvår med en produksjon på 177,6 GWh, mot budsjettert 182,7 GWh.

I Gudbrandsdal Energi-konsernets virksomhet inngår Gudbrandsdal Energi Produksjon og Gudbrandsdal Nett, Gudbrandsdal Fornybar og 50 prosent eierskap i Innlandskraft, som igjen eier kraftomsetningsselskapene Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Energi Marked AS.

På forsiden nå

Tina Bru (33) er klar på at Norge trenger mer kraft, men er varsom med å gi signaler om økt vindkraftskatt og konsesjonsbehandlingen av NorthConnect.
Fra 1. januar er Viken største eier i Østfold Energi, men samlet får kommunene i Østfold den største aksjeposten.
Odd Emil Ingebrigtsen er utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet og Tony Christian Tiller til politisk rådgiver.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Istad Kraft har kjøp virksomheten til Nesset Kraft, som har 18 ansatte og rundt 2400 nettkunder.
I Drangedal kommune i Telemark bygger Skagerak Nett landets første heldigitale transformatorstasjon. Sweco står for prosjekteringen.
Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
Energi Norge mener at Tina Bru er et godt valg som landets nye olje- og energiminister, og har tre ønsker til statsråden.
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Kanonaden, AF Gruppens svenske datterselskap, skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo i Sør-Sverige.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.