Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi-konsernet gikk ut av første halvår med et driftsresultat på 30,5 millioner kroner og driftsinntekter på 123,3 millioner kroner.

Konsernets tre kraftverk i Ringebu kommune og Øyer kommune har en årlig middelårsproduksjon på 90 GWh. I første halvår var produksjonen høyere enn gjennomsnitt for årene 2009 – 2018, ifølge en pressemelding fra konsernet.

Konsesjonsområdet for nettselskapet, som er spredd på kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer og Sjoa-området i Sel, passerte i første halvår 20 600 kunder.

Gudbrandsdal Fornybar, som blant annet omfatter vindkraftparken Austri Raskiftet, gikk ut av første halvår med en produksjon på 177,6 GWh, mot budsjettert 182,7 GWh.

I Gudbrandsdal Energi-konsernets virksomhet inngår Gudbrandsdal Energi Produksjon og Gudbrandsdal Nett, Gudbrandsdal Fornybar og 50 prosent eierskap i Innlandskraft, som igjen eier kraftomsetningsselskapene Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Energi Marked AS.