Dammen på Åseral Nord-prosjektet er så godt som ferdig bygget. Foto: Agder Energi

I regi av Agder Energi nærmer Åseral Nord-prosjektet i Vest-Agder seg ferdigstillelse.

– Rundt hundre mennesker jobber nå med prosjektet Åseral Nord. Dammen nærmer seg ferdig, tunnelen blir klar på senhøsten i 2020 og hele prosjektet ferdigstilles våren 2021, sier prosjektleder Tom Ådal i Agder Energi i en pressemelding.

Åseral Nord-prosjektet innebærer bygging av en ny demning ved Langevatn og en ny vanntunnel mot Nåvatn. Prosjektet vil gi hele 42 GWh fornybar energi per år, tilsvarende strømforbruket til 2100 husstander, ifølge pressemeldingen.

Ny demning
Demningen ved Langevatn tilfredsstiller ikke lenger de skjerpede sikkerhetskravene til NVE. Den nåværende betongdammen skal derfor bli en moderne fyllingsdam. Demningen skal bli både bredere og høyere enn dagens demning.

– Vannstanden i den nye demningen blir hevet med ti meter, forteller Åmdal.

Den nåværende vanntunnelen mot Nåvatn er rasutsatt. Et ras vil medføre store produksjonstap i kraftverket. Av den grunn er rehabilitering av tunnelen viktig. En syv kilometer lang vanntunnel skal bygges ny, og kobles sammen med fem kilometer av den gamle vanntunnelen. Dette skal sikre en stabil og trygg kraftproduksjon videre.

Veien videre

På anleggsområdet jobbes det iherdig med demningens asfaltkjerne. Den er 40 cm tykk og skal sørge for at demningen er tett.

Storsatsingen er ca. et halvt år forsinket, og vil ferdigstilles våren 2021. Årsaken er at sprengningsarbeidet har tatt lenger tid enn forventet og mer sikring i tunnelen måtte til.

– Det var mye dårlig fjell og vi måtte derfor passe ekstra på sikkerheten, sier Åmdal