Kort avstand mellom bygg og elektrisk infrastruktur er et økende problem for nettselskapene, ifølge advokatfullmektig Thomas Åtland Ellefsen. Foto: Tore Halvorsen

Det er et økende problem for nettselskapene at reglene for å bygge nær eller under elektrisk infrastruktur ikke i tilstrekkelig grad blir overholdt. Ved ulykker er netteiers ansvar klart definert.

Det bygges mer og oftere nær og under elektrisk infrastruktur. Eksemplene på dette er mange og varierte, blant annet garasjer tett inntil nettstasjoner og bygg under kraftledninger. Det til tross for at reglene som gjelder for avstand er klare, og nedfelt i Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF).

– Når nettselskapene oppdager nærføring, er det nødvendig med umiddelbar reaksjon. Så lenge nettinstallasjonen var der før byggetillatelsen blir gitt, har nettselskapene en god sak, sier advokatfullmektig Thomas Åtland Ellefsen fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, som holdt foredrag om temaet under Driftslederform, som blir arrangert i Oslo tirsdag og onsdag av REN. Driftslederforum samler et femtitalls deltagere fra nettselskaper over hele landet, de fleste av dem ansvarlige driftsledere i sine selskap.

Det er stor usikkerhet i nettselskapene rundt håndhevelsen av reglene som gjelder, både i tilknytning til tekniske og rettslige forhold.

– Reglene om avstand av byggmessige anlegg til den elektriske infrastrukturen er en generell utfordring for bransjen, som åpenbart må tas på større alvor. Mye kan gjøres ved at tekniske etater i kommunene innformer byggsøkere allerede i søknadsprosessen om hvilke regler som gjelder, sier Johan G. Hernes, driftsleder i NTE Nett.

Sanksjonsmulighetene nettselskapene har når det avdekkes brudd på avstandskravet, er ombygging, rivning og økonomisk kompensasjon dersom eier av den elektriske infrastrukturen påføres kostnader i denne forbindelse. 

Avslutningsvis på sitt foredrag slo advokatfullmektig Thomas Åtland Ellefsen klart fast at nettselskapene ikke kan fri seg fra ansvar ved hendelser og ulykker knyttet til brudd på avstandskravet.