-Det er bestillers ansvar å sørge for at utenlandske leverandører følger norske lover og regler når de utfører oppdrag her i landet, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg. Foto: Tore Halvorsen

Antallet utenlandske leverandører til norske energiselskaper er i sterk og rask vekst. Det er en krevende utfordring å sikre at lokale krav til helse, miljø og sikkerhet blir tatt på alvor.

-Helse, miljø og sikkerhet er ferskvare som løpende må vedlikeholdes og oppdateres. Vi kan ikke la leverandører som ikke er grundig opplært om hva som gjelder av lover og regler her i landet slippe inn i markedet. Det finnes ikke slingringsmonn når det gjelder å ta dette på alvor, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg til Energiteknik.

Foranledningen er at i dag og i morgen gjennomføres et større bransjearrangement i The Globe på Gardermoen i Regi av Achilles. Mer enn 200 deltagere fra inn- og utland deltok på åpningskonferansen. Rundt 70 utstillere fra leverandørindustrien er på plass i The Globe. Mange av disse er nye utenlandske leverandører som søker å posisjonere seg i det norske markedet.

Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg understreker overfor Energiteknikk at lovverket for å slippe inn som leverandører hos energiselskapene er omfattende og strengt. Ikke minst gjelder dette HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet). Freberg understreker at det er bestillernes ansvar å sikre at gjeldende lover og regler blir fulgt.

Energiteknikk har ved flere anledninger den senere tid rapportert om tilfeller hvor det stilles spørsmålstegn med om HMS, blant annet i relasjon til utenlandske leverandører, er godt nok ivaretatt.