Fusjonen mellom BKK Enotek og MultiVolt er en realitet: fra venstre Jan-Helge Lekva, medeier og gründer av Multivolt, Tore Bråstad, daglig leder, medeier og gründer av Multivolt, Ketil Tømmernes, administrerende direktør i BKK Enotek og Helge Rysjedal, divisjonssjef i BKK Enotek. Foto: Alf Vidar Snæland

Entreprenørselskapet BKK Enotek fusjonerer med MultiVolt, samtidig som det loves flere arbeidsplasser i Sogn og Fjordane.

MultiVolt, som har 24 ansatte, driver blant annet med installasjonsarbeid innen fornybar energi, privatmarkedet, landbasert industri, marin og maritim industri, samt elektrifisering av oppdrettsbransjen. Selskapets hovedkontor ligger i Leirvik i Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane. I tillegg har selskapet avdelinger i Dale i Fjaler, Sløvåg i Gulen samt montørbase i Førde, ifølge en pressemelding fra BKK.

BKK Enotek ble etablert av BKK i 2016. Fra 2017 ble entreprenørvirksomheten til Mørenett fusjonert inn i selskapet. Mørenett eier Tafjord Kraft og Tussa Kraft og er medeiere i BKK Enotek.

BKK Enotek bygger, drifter og sikrer strømnettet, telekom/5G og belysningsanlegg. Entreprenørselskapet har i overkant av 220 montører, ingeniører og prosjektadministrativt personell.

I høst fusjonerer BKK og Sunnfjord Energi. Flere prosjekter skal legges til Sunnfjord og Ytre Sogn, og det vil bli etablert nye arbeidsplasser innen flere områder. BKK vedtok nylig å opprette et eget selskap for elektrifisering av oppdrettsselskap som vil bli lagt til regionen.