BKK og konsernsjef Jannicke Hilland legger opp til en stabil utbyttepolitikk i årene fremover. Foto: BKK

Dersom dagens resultatprognoser legges til grunn vil BKK for 2019 dele ut et utbytte på 600 millioner kroner.

Målet til styret i BKK er at 70 prosent av forventet resultat etter skatt skal deles ut som utbytte til eierne. For 2016 er dette anslåtte til 600 millioner kroner, ifølge en børsmelding fra BKK.

Utbyttenivået vil vurderes opp mot BKKs muligheter og risiko knyttet til finansiering i lånemarkedet på tidspunkt for utbyttefastsettelsen. For de fire påfølgende årene etter 2019 antyder BKK et årlig utbyttenivå på 700 millioner kroner. Utbyttenivået må imidlertid vurderes opp mot utviklingen i perioden.