Bildet er fra et av anleggene til Lerøy, som i samarbeid med BKK har fått støtte til å elektrifisere 24 oppdrettsanlegg i Hordaland. Foto: BKK

BKK etablerer et eget selskap for elektrifisering av havbruk med en investeringsramme på over 100 millioner kroner.

I samarbeid med BKK har Lerøy Sjøtroll fått midler fra Enova for å elektrifisere 24 oppdrettsanlegg i Hordaland. Nå søker BKK leder for det nye selskapet, som skal bygge en organisasjon med ansvar for å elektrifisere disse anleggene og videreutvikle satsningen, ifølge en pressemelding fra BKK.

– Havbruk er en stor næring, der vi utvikler, eier og drifter løsninger for å erstatte dieselaggregat med elektrisitet. Det er ikke bare klimavennlig, men vil også redusere støy og eksos og gjøre arbeidsmiljøet bedre for de som jobber ved oppdrettsanleggene, sier Ingrid von Streng Velken, konserndirektør for Innovasjon og utvikling i BKK.

Sammen med Sunnfjord Energi, som nå er fusjonert med BKK, har BKK utviklet konseptet Energipartner for å prosjektere, bygge, eie og drifte elektrisk infrastruktur for havbruksnæringen. Den nye stillingen legges til Sunnfjord og Ytre Sogn, der det allerede er kompetanse på elektrifisering av fiskeoppdrett.

– I første omgang fokuserer vi på de anleggene som kan elektrifiseres med landstrøm. Men på sikt vil det også være aktuelt å elektrifisere anlegg som ligger lenger ute. Da må vi ta i bruk vind, sol og batteri. Teknologien kan også være aktuell for andre næringer, så potensialet er stort, sier Velken.

Det er rundt 1100 oppdrettsanlegg langs kysten i dag. Halvparten av disse er elektrifiserte.