Slik kommer datasenteret i Hobøl til å se ut. Illustrasjon: DigiPlex

DigiPlex investerer 600 millioner kroner i to nye datasentre på Fetsund og Hobøl.

DigiPlex forbereder bygging av to nye datasentre i nærheten av Oslo. De to sentrene vil ha en samlet anleggsstørrelse på 8500 m² og innebærer en investering på 600 millioner kroner. Sentrene er planlagt å være operative om bare 12 måneder, innen utgangen av 2020, ifølge en pressemelding fra DigiPlex.

Internasjonale kunder blir ifølge pressemeldingen i økende grad tiltrukket av Norge på grunn av det kjølige klimaet, rimelig og hundre prosent fornybar energi og nærhet til store europeiske markeder. DigiPlex opplyser at de har dratt nytte av disse naturlige fordelene ved å sikre seg attraktive byggetomter og tilby prosjekterings- og konstruksjonskunnskap som møter de strenge kravene som stilles av globale aktører

Det nye Fetsund-anlegget vil bli plassert på DigiPlex Fetsund campus, ved siden av selskapets nåværende 10 MW-anlegg. Det andre senteret vil bli plassert i Hobøl, hvor DigiPlex har kjøpt en tomt på 40.000 kvadratmeter, med en opsjon på å kjøpe ytterligere 27.000 kvadratmeter. Størrelsen på tomten gir mulighet for bygging av en datasenter-campus.

DigiPlex ønsker overfor Energiteknikk ikke å si noe om hvor mange MW eller GWh de nye datasentrene vil bruke.