Illustrasjonsfoto: Hans Jacob Solgaard/Mostphotos

Næringsministeren i Danmark fjerner høydegrensen for landvindmøller på 150 meter.

Det går fram i en pressemelding fra det danske næringsdepartementet.

Innen 2030 skal samtidig antallet vindmøller på land mer en halveres fra dagens 4 300 til 1 850

– Regjeringen hever med dette ambisjonene for klimaet til et nytt nivå. Det innebærer at vi må sikre optimale rammebetingelser for stabil produksjon av vindenergi. På sikt blir det færre, men større og mer effektive vindmøller, sier den danske næringsministeren, Simon Kollerup, i meldingen .

Han understreker at det er kommunene fortsaatt skal ta hensyn til naboene, og at beboerne skal høres før konkrete planer vedtas. Avstandskravene og støykravene endres ikke.

Bakgrunnen for endringen er energiavtalen mellom de politiske partiene Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkepartiet, Alternativet og Liberal Alliance.

Avtalen innebærer at fremtidig vindproduksjon gradvis i større og større grad skal bygges til havs.