DNV GL skal sertifisere HVDC-plattformer for TenneT i den tyske delen av Nordsjøen. Bildet viser installasjon av en DolWin3-plattformen. Foto: TenneT

Den europeiske nettoperatøren TenneT har gitt sertifiseringselskapet DNV GL i oppdrag å utføre sertifisering av konsernets HVDC-plattformer i den tyske delen av Nordsjøen.

Den fireårige avtalen omfatter sertifisering av nye havbaserte høyspenning likestrømstasjoner (HVDC), som vil bli brukt til å koble havvindparker til noen av TenneTs tyske konverteringsplattformer. Kontrakten er tildelt etter uavhengig anbudsprosess i EU, ifølge en pressemelding fra DNV.

Det dreier seg om et kostnadsbesparende nettilknytningskonsept for vindparker til sjøs. Avtalen inkluderer også sertifisering av den planlagte konverteringsplattformen DolWin5, som i betydelig grad kan redusere kostnadsnivået i havvindindustrien.