Fra 1.april 2020 er det ikke lenger mulig å få støtte fra Enova for å installere luft-vann-varmepumper og avtrekksvarmepumper. Illustrasjonsfoto: Enova

Fra 1.april neste år kutter Enova støtte til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe. Samtidig reduseres støtten til flere andre tiltak.

Begrunnelsen for kuttene er kraftig vekst i varmepumpemarkedet og justering av støttesatsene til flere andre tiltak som viser en positiv markedsutvikling, ifølge en pressemelding fra Enova.

Fra 1.april 2020 blir støttetiltakene fra Enova kuttet og justert på følgende måte:

– Godt hjulpet av oljefyringsforbudet og støtteordningene våre har varmepumpemarkedet vokst kraftig de siste årene. Det har aldri blitt solgt så mange varmepumper som nå, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova.

Markedsutviklingen innen balansert ventilasjon og solceller er også god, men Enovas vurdering er at dette er tiltak som fremdeles har behov for noe støtte. Statsforetaket nøyer seg derfor med å senke støttesatsene for disse teknologiene.

Enova har så langt i år utbetalt 265 millioner kroner i støtte til boligeiere som har gjennomført energitiltak. Det er over 100 millioner kroner mer enn ved samme tid i 2018, som endte som et rekordår med 275 millioner kroner utbetalt i støtte.