Glommen og Laagen Brukseierforening (GLB) har fått konsesjon til å overføre Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen, her illustrert med Osen dam. Foto: GLB

Glommens og Laagens Brukseierforening fikk konsesjon fredag.

Tillatelsen ble gitt av Kongen i statsråd i dag, og er i tråd med innstillingen fra NVE, iføge en pressemelding fra OED. Osensjøen er et reguleringsmagasin i Trysil og Åmot kommuner,

Konsesjonen til regulering av Osensjøen ble fornyet i 1999 med reguleringshøyde på 6,6 meter og utnyttes for kraftproduksjon i Osa kraftverk, i tillegg til kraftverkene Løpet, Strandfossen, Skjefstadfoss og Braskereidfoss nedstrøms i Rena og Glomma.

Overføringen av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen gir økt regulerbar kraftproduksjon, og vil til sammen gi ca. 18 GWh/år ny regulerbar kraft i Osa kraftverk og kraftverkene nedstrøms Rena og Glomma, og utnytte eksisterende reguleringer bedre.