Konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult fortelle om betydelig aktivitet på mange områder i første halvår. Foto: Einar Aslaksen

Ved halvårsskiftet nådde omsetningen i Norconsult 3.159 milliarder kroner, og driftsresultatet 235 millioner kroner.

Sammenlignet med tilsvarende periode i 2018 økte omsetningen med 590 millioner kroner, og driftsresultatet med 31 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra Norconsult.

Norconsult har i første halvår vunnet og vært engasjert i flere store og viktige prosjekter, blant annet på energiområdet.

I Danmark er Norconsult blant annet engasjert med prosjektering av to nye bygg som skal huse forskningslaboratorier og verksteder for DTUs (Universitetet i Roskilde) institutt for vindenergi, og på Island er det inngått rammeavtale om høyspentledninger med Energinet DK.