Bildet viser hovedventil og turbin i nybygde Grytendal kraftverk i Bindal kommune i Nordland. Foto: Norsk Grønnkraft

Grytendal kraftverk har vært et krevende prosjekt for Norsk Grønnkraft, men nå er småkraftverket satt i drift.

Manglende veiforbindelse og kraftig vind har vært noen av utfordringene*. Det er liten tvil om at prosjektet krevde mer enn et gjennomsnittlig småkraftprosjekt, ifølge en pressemelding fra Norsk Grønnkraft.

Innovative løsninger og nytenkning var nødvendig for å få prosjektet lønnsomt og gjennomførbart. Spesielt dammen var krevende å bygge i et trangt gjel med dårlige bunnforhold. Nybrottsarbeid er også tunnelen som er boret i bue med en diameter på 1500 mm og delforet med GRP-rør for lang levetid.

Grytendal kraftverk ligger i Bindal kommune i Nordland. Kraftverket har en installert effekt på 6,5 MW og en årlig produksjon på 21,3 GWh.

*Rettelse: Ekstremkulde var ikke en utfordring.