Med effektiv planlegging, koordinering regulatoriske endringer kan havvind i Østersjøen produsere mer enn en tredjedel av kraftforbruket i regionen. Illustrasjonsfoto: Equinor

Havvind i Østersjøen kan produsere mer enn en tredjedel av dagens kraftforbruk i regionen, men realisering av potensialet krever sterkere koordinering, bedre planlegging og regulatoriske endringer.

Grunt vann, lave bølger, stabile vindforhold og nærhet til land gjør Østersjøen til ett av verdens mest attraktive områder for utvikling av vindkraftproduksjon til havs. Likevel har utviklingen så langt vært begrenset, og ikke minst langt svakere enn utviklingen i Nordsjøen, ifølge en pressemelding fra Thema Consulting Group.

I en nylig publisert rapport for EU-kommisjonen, har THEMA, sammen med COWI og Ea Energianalyse, sett nærmere på ressurspotensialet, etablert mulige utbyggingsscenarioer og foreslått konkrete tiltak som kan bidra til å utløse potensialet. Studien foreslår et detaljert veikart og en handlingsplan for å etablere et slikt samarbeid, øke koordineringen og kommer over barrierene.

Studien finner at det er et betydelig teknisk potensial for vindkraftutbygging i Østersjøen og identifiserer et realistisk potensial på 93 GW fordelt på 187 lokasjoner. En full utbygging tilsvarer 325 TWh/år. Scenarioanalyser av energimarkedet mot 2050 viser at deler av potensialet for havvindtrolig vil være konkurransedyktig med andre kilder til kraftproduksjon allerede i 2030.