Med eller uten avtale; Brexit har mye å si for britenes deltagelse i det europeiske kvotemarkedet. Foto: Entelios

Hva skjer med kvotemarkedet ved Brexit?

Om Storbritannia går ut av EU uten en avtale, vil ikke landet lenger være del av det europeiske kvotemarkedet.
Fredag, 6 september, 2019 - 09:01

Storbritannia har en ambisiøs klimapolitikk, men en stor del avhenger av EU-samarbeidet. Dersom britene går ut av EU uten en avtale vil ikke landet lenger være en del av det europeiske kvotemarkedet, ifølge en pressemelding fra Energi Norge.

Det europeiske kvotemarkedet (EU ETS) setter en pris på utslipp fra energi- og industrisektorene, og er derfor et viktig virkemiddel for å nå klimamålene.

Uavhengig av om Storbritannia får til en avtale eller ikke med EU, har de nå valgt å utvikle sitt eget kvotemarked (UK ETS). Britenes plan er at dette nasjonale kvotemarkedet skal koble seg til EU ETS fra 2021, men for at det skal være mulig må britene få til en avtale med EU før 31. oktober.

– Storbritannia har vært en viktig alliert i arbeidet med å styrke kvotemarkedet. EU ETS er det viktigste verktøyet vi har for energi- og industrisektoren og vi ønsker selvfølgelig at Storbritannia blir i det europeiske kvotemarkedet, sier sjef for Energi Norges Brusselkontor Eivind Hodne Steen.

Dersom det ikke blir en avtale betyr det at den britiske staten ikke vil være en del av EU ETS fra januar 2019, og kvotene kan ikke handles med. Da risikerer landet å gå glipp av 1,3 milliarder pund i inntekter og kvotepliktige selskaper vil slippe å kjøpe kvoter.

Den britiske industriforeningen (CBI) frykter usikkerheten rundt rammeverket for betaling av klimagassutslipp og selskapene forventer markedsforvrengning fordi de ikke vet nok om hva som vil skje. Det er i dag ikke nok detaljer om hvordan et fremtidig UK ETS vil se ut.

På forsiden nå

Statnett utfører sine oppgaver med høyere effektivitet enn gjennomsnittet av systemansvarlige nettselskaper i Europa, men er ikke blant de beste 25 prosentene, ifølge en ny undersøkelse.
Fra 1. januar 2020 vil over 1.8 millioner mennesker i Akershus, Innlandet, Oslo og Østfold få strøm fra Norges desidert største nettselskap. Det skal hete Elvia.
Vil i første fase trekke 7,8 TWh/år strøm fra Samnanger i Hordaland.
Agder Energi gjør endringer i konsernstrukturen og etablerer en ny konsernledergruppe.
Fire prosjekter får i alt 95 millioner kroner for å utvikle utslippsfri teknologi innen hydrogenbasert transport og bygg- og anleggsvirksomhet. BKK leder to av prosjektene.
Utnytter mulighetene i reguleringen.
«Forsyningssituasjonen i Nordmøre og Romsdal er alarmerende. Manglende forsyningssikkerhet stopper nåværende, og fremtidig, nærings- og samfunnsutvikling», advarer fylkesordføreren, LO og lokale næringsorganisasjoner i et felles brev.
Det nye nettverket «Ung i Fornybar» skal samle unge som jobber med fornybar energi for å utveksle erfaringer og bygge nettverk.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Hafslund Nett og gründerselskapet KVS Technologies har inngått et forskning- og utviklingsprosjekt som tar i bruk droner til å lokalisere feilsteder ved strømbrudd.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.