Audun Bringsvor, generalsekretær i Norsk Hyttelag, mener at vindmøller ikke hører hjemme i norsk natur.

NVE mener at 11 kommuner i Namdalen er godt egnet for vindkraftutbygging. Norsk Hyttelag mener at ingen er det.

Norsk Hyttelag sier et rungende nei til utbygging av vindmøller i Namdalen. Det er positivt med et grønt skifte og opprettelse av lokale arbeidsplasser, men ikke om det gjøres uopprettelig skade på naturen, ifølge en pressemelding fra hyttelaget.

-Det er ikke vi, men Tyskland som trenger mer kraft, og det er god plass til å bygge ut vindkraft lokalt i Tyskland. Problemet er at Tyskland har vedtatt en lov som sier at det ikke kan bygges ut vindkraft nær bebyggelse eller verneområder. Slike regler har ikke vi, og derfor velger tyskerne å bygge ut sin vindkraft i Norsk natur i stedet for på hjemmebane, sier generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag.

Nå ser ikke hyttelaget bort fra at det finnes områder i Namdalen som kan bygges ut med vindkraft uten at det får konsekvenser for natur, miljø og brukere av naturen. Men understreker samtidig at erfaringer fra slike utbygginger andre steder tilsier likevel at det er vanskelig.

Når det gjelder behov for mer fornybar energi henviser Norsk Hyttelag til vindkraftutbygging offshore, som de mener kan bli vår «månelanding».