solcelletak
Foto: Elena Elisseeva/Mostphotos

I år ligger det til rette for at produksjonen av fornybar energi kan øke med 12 prosent. Solenergi er den fremste drivkraften.

Etter å ha bremset opp i 2018 ligger det an til tosifret fornybarvekst i 2019. Det blir anslått at veksten vil nærme seg 200 GW, mest takket være sol- og vindenergi, ifølge en pressemelding fra International Energy Agency (IEA).

I 2018 var første gang siden 2001 at produksjonen av fornybar energi ikke viste vekst år for år, hovedsakelig knyttet til politiske endringer i Kina. For å nå målene i Parisavtalen må veksten i fornybar energiproduksjon i gjennomsnitt vokse med mer enn 300 GW hvert år mellom 2018 og 2030, i henhold til IEAs scenario for bærekraftig utvikling.

Kostnadene for solcelleanlegg er redusert med mer enn 80 prosent siden 2010. Dette gjør teknologien stadig mer konkurransedyktig i mange land. IEA anslår at den globale veksten innen solenergi i 2019 vil nå 115 GW, det første året med en tilvekst på mer enn 100 GW.

Bremseeffekten i solenergimarkedet i Kina oppveies av raskere vekst i EU, med Spania i front og installasjonsbom i Vietnam. Også USA, Indonesia og Japan er med på å forsterke utviklingen.