Nå får strømtrange Myrkdalen Fjellandsby ny 132 kV kraftledning. Foto: Myrkdalen Grendalag/Per Backer

OED har gitt Voss Energi Nett konsesjon til en ny 132 kV kraftledning mellom Kjønnagard og Myrkdalen i Voss.

Myrkdalen Fjellandsby er i dag forsynt gjennom en 22 kV kraftledning. På kalde vinterdager med høy aktivitet, er flyten på denne ledningen nær det maksimale av hva som kan opprettholde en tilfredsstillende energiforsyning. I tillegg er det planlagt ytterligere vekst i fritidsboliger og næringsaktivitet i området, som gir økt forbruk, ifølge en pressemelding fra OED.

NVEs konsesjon ble påklaget av enkelte naboer og grunneiere. Departementet har vurdert klagene, og opprettholder i hovedsak NVEs vedtak, men gjør en mindre justering av traseen for å få en bedre landskapstilpasning.