Kværner har etablert fornybar energi som et nytt satsingsområde. Illustrasjon: Kværner

Satser på prosjekter utenfor Europa og Nord-Amerika.

Kværner forventer viktige prosjekter for vindkraft både på norsk sokkel og internasjonalt. Selskapet har allerede hatt mer enn 50 leveranser til offshore vindprosjekter, og er involvert i tidlig fase-utredninger for flere kunder, ifølge en pressemelding fra Kværner.

Fremover seg Kværner flere muligheter for flere vindkraftprosjekter, spesielt i havområder utenfor Europa og Nord-Amerika, ifølge meldingen.

– Markedet for utbygging av offshore vindkraft øker eksponentielt. Skal slike utbygginger bli lønnsomme, både for energiselskaper og samfunnet, er det viktig at leverandørindustrien kan bidra med sikker og effektiv gjennomføring. Vi tar med oss verdifull kunnskap fra oljebransjen der kostnadene over tid er betydelig redusert, sier Karl Petter Løken, konsernsjef i Kværner.

Målet for Kværner er å øke den årlige omsetninger fra rundt 7,3 milliarder kroner i 2018 til over 10 milliarder kroner innen 2023, i en kombinasjon av tradisjonelle satsinger i olje- og offshoremarkedet og det nyetablerte vindkraftsegmentet.