lyngsvatn
Dam Lyngsvatn (bildet) er hovedmagasin for Lysebotn2 kraftverk. Foto: Foto: Kristofer Ryde/Lyse

Lyse er nå godt i gang med å oppgradere dam Lyngsvatn i Ryfylkeheiene i Rogaland. I løpet av et par år skal jobben være gjort.

Dam Lyngsvatn ligger 700 meter over havet, og er hovedmagasin for Lysebotn2 kraftverk. En drøy håndfull gravemaskiner og like mange dumpere er til daglig i sving med å holde tempo i framdriften, ifølge en pressemelding fra Lyse.

Oppgradering av Lyngsvatn gjennomføres for å svare på forskriftskrav fra NVE. Prosjektet, som vil pågå i 2019 og 2020, har som mål å plastre dammen på begge sider, slik at steinveggen blir så sterk at den står imot snø, is og småras. 

Arbeidet innebærer at området i perioder vil bli stengt for ferdsel.