Nordkraft og Fortum, som begge er selskaper som er engasjert i vindkraftutbygging, er negative til nasjonal rammeplan for vindkraft på land. Illustrasjonsfoto: TrønderEnergi

Nordkraft og Fortum ser ikke behovet for en nasjonal ramme for utbygging av vindkraft på land.

Sammen har de to selskapene avgitt høringsuttalelse på forslaget til nasjonal rammeplan for vindkraft. De slår fast at den tidligere konsesjonsprosessen har fungert godt, og at det kunnskapsgrunnlaget som er lagt i rammeplanen bør bestå og holdes oppdatert, ifølge høringsuttalelsen fra Nordkraft og Fortum.

Kartet med 13 områder for vindkraftutbygginger virker mot sin hensikt og bør ikke styre konsesjonsbehandlingen til NVE. Dessuten har både NVE og Miljødirektoratet vært tydelig på at det finnes gode prosjekter utenfor de anbefalte områdene i kartet, framholdes det i høringssvaret.

Gode prosjekter utenfor de anbefalte områdene må ikke bli forkastet til fordel for mindre gode prosjekter innenfor. Da vil rammen i praksis være en verneplan og byggeplan, noe som ikke er hensiktsmessig, ifølge Nordkraft og Fortum.

Gode prosjekter som kan koples opp mot lokalt næringsliv og industri bør behandles utenom rammen, mener de samarbeidende selskapene, og at

Det å utelukke store deler av Nord-Norge fra rammen synes å være kortsiktig tenkt og som ikke kan forsvares etter at Statnett publiserte sine intensjoner om vesentlige oppgraderinger i det nordnorske nettet.