-I løpet av høsten sendes forskriftskrav om politiattest for adgang til sikkerhetssensitive elektriske anlegg på høring, sier sjefingeniør Helge Ulsberg, Seksjon for Beredskap, Avdeling for Tilsyn og beredskap i NVE. Foto: Tore Halvorsen

NVE er i gang med å utarbeide forskriftskrav om politiattest for adgang til sikkerhetssensitive elektriske anlegg. I løpet av høsten sendes forskriftskravet på høring.

Det var sjefingeniør Helge Ulsberg i Beredskapsseksjonen i Avdeling for Tilsyn og Beredskap i NVE som opplyste dette i et innlegg på Driftslederforum, som i går og i dag gjennomføres i Oslo.

-Vi er selvfølgelig spente på tilbakemeldingene i høringsprosessen. Mange kommer helt sikkert å peke på hvordan dette griper inn i hensynet til personvern, og at det kan være en rutine som er vanskelig å praktisere. Flere energiverk har imidlertid allerede påpekt behovet for politiattest, sier Helge Ulsberg.

Det generelle kravet om attest til sikkerhetssensitive elektriske anlegg trådte i kraft fra 1.januar i år. Det gjelder primært anlegg i klasse 2 og 3. På landsbasis kan dette dreie seg om et omfang på rundt 500 anlegg og driftssentraler. Kravet om politiattest er planlagt gjennomført i løpet av første kvartal neste år.

Bak kravet om skjerpet sikkerhet om adgang til sikkerhetssensitive elektriske anlegg står blant andre Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. En viktig begrunnelse er at den elektriske infrastrukturen her i landet sårbar, blant annet i forhold til spionasje og mulige terroranslag.

-I mange andre samfunnsmessige sammenhenger stilles det strenge krav til sikkerhetsklarering av ansatte og besøkende, og i energibransjen er det mange som mener at det er på tide at vi tar dette på større alvor, sier Helge Ulsberg.