Borgund2

NVE har utviklet en metode som reduserer risikoen for at kraftintensiv informasjon havner på internett.

Kraftbransjen har i flere tiår vært underlagt krav om å beskytte kraftsensitiv informasjon. Et FOU-prosjekt som ble gjennomført ved NVE sommeren 2019, har utviklet en metodikk for å identifisere kraftsensitiv informasjon på internett.
 
Metodikken bruker åpen programvare og gir mulighet for å søke også i dypere lag av internett, ifølge en pressemelding fra NVE.

Detaljert informasjon om virksomheten, systemer og ansatte eksponerer både virksomhet og personer for bedrageri og utpressing på internett. I et faktaark presenterer NVE metodikken for å søke etter kraftsensitiv informasjon på internett og sammenstille den. 

NVE får henvendelser om lekkasjer av kraftsensitiv informasjon, og mener det er toppen av isfjellet.

Direktoratet skriver at det er mange som publiserer biter av informasjon om virksomheten og systemene sine. Eksempler er informasjon om virksomheten selv, ansatte, leverandører, forskere, myndigheter m.fl. Til sammen kan dette gi en uønsket helhetlig beskrivelse av virksomheten og dens systemer og ansatte, ifølge NVE.