Høg-Jæren Vindpark (bildet) hadde en produksjonskostnad på ca. 55 øre/kWh. Den venter Norsk Vind etter hvert vil mer enn halveres i nye parker. Foto: Norsk Vind

En ny skattemodell kan gi norske kommuner en årlig inntekt på over to milliarder kroner fra vindkraft på land, ifølge rapport.

På oppdrag fra vindkraftutbyggeren Norsk Vind Energi har NyAnalyse beregnet hvordan inntektene til vertskommunene av landbasert vindkraft vil påvirkes hvis vindkraftutbyggingen skaleres opp, ifølge en pressemelding fra Norsk Vind.

Til grunn for beregningene fra NyAnalyse ligger et forslag om innføring av tre nye skatteordninger for landbasert vindkraft, inspirert av beskatning av vannkraft. Den første av disse går ut på at en naturressursskatt omfordeler skatt fra staten til kommunene.

Videre foreslås det konseasjonsavgift og konsesjonskraft til vertskommunene for landbasert vindkraft. Hensikten med konsesjonskraft er å bidra til stabile inntekter for vertskommunen ved at kraften selges eller benyttes for å tiltrekke seg bedrifter og arbeidsplasser. Konsesjonsavgift er ment å være en kompensasjon av lokale negative virkninger av vindkraft, og øker det samlede skattenivået for landbasert vindkraft, ifølge pressemeldingen.

Rapporten viser at de lokale inntektene inklusiv til fylkene vil utgjøre 2,3 milliarder kroner årlig ved å bygge ut 50 TWh vindkraft på land. 

I Statnett sine prognoser vil Norge måtte øke forbruket av fornybar kraft med 80 TWh for å fullelektrifiseres. Hvis landbasert vind bygges ut til å utgjøre 50 TWh av totalen, vil norske vertskommuner på denne måten årlig kunne få mer enn to milliarder kroner i inntekter.