Ordføreren i Fjell kommune, Marianne Sandahl Bjorøy, tester et av ladepunktene på parkeringsplassen ved rådhuset. Foto: Vigleik Brekke

I går åpnet Fjell kommune 152 nye offentlige ladepunkt for elbil. Fra 61 offentlige ladepunkter i 2018 er antallet nå øket til 213.

I Fjell kommune er det nå ni elektriske biler per offentlige ladepunkt, mot 32 biler per ladepunkt tidligere. Til sammenligning har Bergen kommune 28 elbiler per offentlig tilgjengelig ladepunkt, ifølge en pressemelding fra Sweco.

På sikt vil kommunens investering kunne nedbetale seg selv. Ladepunktene blir litt som en klimavennlig bensinstasjon hvor inntekten kommunen tjener på lading vil gå rett inn i kommunebudsjettet. Dette betyr at inntekten som genereres igjen vil komme innbyggerne til gode. I sum vil dette prosjektet gagne både klima og kommunens økonomi.

– I tillegg til å prosjektere de faktiske ladepunktene har vi også bistått kommunen med å opprette et toppsystem som alle ladepunktene er koblet mot. Dette systemet gjør det mulig for kommunen å overvåke feil, det legger også til rette for automatisk fakturering og prising, samt at det gir en oversikt over energi- og effektforbruket til alle anleggene, alt på en PC eller app, sier energirådgiver Eirik Hordnes i Sweco, som har bistått kommunen gjennom hele prosjektet.