I løpet av det siste året er det i Sverige produsert 20,1 TWh vindkraft. Det er rekord. Illustrasjonsfoto: Scanergy

I løpet av det siste året er det produsert 20,1 TWh vindkraft i Sverige. Det er ny rekord.

Svensk vindkraftproduksjon utgjør nå 14 prosent av den totale elkraftproduksjonen i Sverige. Dette er ventet å øke til mer enn 25 prosent i 2022, ifølge en pressemelding fra Svensk Vindenergi.

Økt vindkraftproduksjon innebærer at svensk nettoeksport av kraft også har økt og satt ny rekord. I løpet av de siste 52 ukene har krafteksporten nådd 24,1 TWh, ifølge Energiføretagenes statistikk.

Dette kan redusere klimagassutslippene fra fossil kraftproduksjon i nabolandene med cirka 14,5 millioner tonn, som tilsvarer mer enn en fjerdedel av Sveriges egne utslipp av veksthusgasser, ifølge meldingen.

I Energimyndighetenes ferske korttidsprognose er det ventet at elkraftproduksjonen fra vindkraft vil øke til 37 TWh i 2022, mens prognosen til Svensk Vindenergi angir en økning til nesten 40 TWh. Til tross for at elkraftproduksjonen fra kjernekraft reduseres med 13 TWh, venter Energimyndigheten at krafteksporten i 2022 vil nå rekordhøye 29 TWh.

Den nye vindkraften kan, om utbyggingen får fortsette, bety at klimagassutslippene i 2030 blir redusert med tilsvarende 50 prosent av det nåværende utslippet i Sverige, ifølge Svensk Vindenergi.